Grywalizacja pracowników

Rynek pracy dynamicznie się zmienia. Generacja Y  dostarcza pracodawcom nowych wyzwań. Ignorowanie tych zmian może negatywnie wpłynąć na strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Millenialsi mają duże oczekiwania: chcą być proaktywni, doceniani i mieć rzeczywisty wpływ na otoczenie. Taki charakter młodych pracowników nie jest znakiem braku lojalności. W rzeczywistości, wynika on z potrzeby bycia ważnym w pracy, otrzymywania wielu bodźców i feedbacku.

Jak może nam pomóc grywalizacja? Poprzez stworzenia nowej definicji środowiska pracy — pełnego interakcji, wyzwań i dobrej współpracy. Dzięki wykorzystaniu elementów mechaniki i dynamki gier, millenialsi zauważają, że ich wkład w rozwój organizacji naprawdę ma znaczenie. W czasie rzeczywistym mogą obserwować postępy swojej pracy, podejmować nowe wyzwania i porównywać swoje wyniki z kolegami. Wzrost motywacji nie tylko podnosi jakość i efektywność pracy, ale wpływa też na obniżenie wskaźnika rotacji pracowników.

 

Korzyści

Zaangażowanie pracowników

Millenialsi są pokoleniem nieustannie poszukującym stymulacji. Początkowo praca dostarcza im wystarczającej liczby bodźców. Po pewnym czasie, codzienne zadania stają się monotonne, a poziom zaangażowania spada. Grywalizacja dostarcza pracownikom odpowiednią ilość wyzwań, zabawy i informacji zwrotnej. Pracownicy widzą efekty swojej pracy i czują się zmotywowani, by osiągać jeszcze więcej.

Budowanie marki pracodawcy

Praca w innowacyjnym, pełnym wyzwań i nagród środowisku pozwala nie tylko na  wzrost zaangażowania w wykonywanie zadań, ale również umacnia relacje na linii pracownik-organizacja. Dzięki emocjonalnemu przywiązaniu do miejsca pracy millenialsi dzielą się pozytywnymi opiniami w swoich kręgach znajomych. Tym samym stają się ambasadorami firmy i angażują się w tworzenie pozytywnego wizerunku swojego pracodawcy.

Wzrost produktywności

Grywalizacja sprawia, że pracownik traktuje wzrost swojej efektywności jako ciekawe wyzwanie. Widzi bieżące postępy swojej pracy, dzięki czemu zaczyna zależeć mu na pokonaniu kolejnych wyzwań. Mechanika i dynamika stosowana w grach sprawia, że zgrywalizowany pracownik jest bardziej efektywny w swojej codziennej pracy.

Zysk

Poziom zaangażowania pracowników przekłada się bezpośrednio na zyski organizacji. Dlaczego? To proste. Efekt domina. Pozytywne akcje jednej osoby pociągają za sobą innych pracowników. Grywalizacja, zwiększając motywację pracowników, wpływa pozytywnie nie tylko na ich produktywność,  ale również na zyski i wizerunek firmy na rynku.

Wzrost jakości

Zaangażowani pracownicy dużo bardziej przykładają się do realizacji swoich zadań. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier, rozwijają posiadane umiejętności i zdobywają nowe. Dodatkowo widząc efekty swojej pracy, czują motywację, by uzyskać jeszcze więcej, co bezpośrednio wpływa na poziom pracy całej organizacji.

Funkcjonalności

punkty ranking postęp zadania notyfikacje poziomy osiągnięcia KPI friends storytelling odznaki profilużytkownika minigry

Technologie

akka cassandra scala rabbitmq play php javascript angularjs REST skryptyreaktywne websocket oauth2